Många större städer börjar inse vikten av gröna områden och vilken påverkan detta har på invånarna. Att kunna slappna av i parker, slippa höra trafikljudet och kunna promenera, leka eller träna i en fräsch luft blir viktigare för många stadsbor, samtidigt som man vill bo centralt med nära till affärer och underhållning. Nästan alla stora städer har åtminstone en rejäl park där man kan koppla bort stadslivet och stressa ned. Hyde Park, Central Park, Tiergarten, Rock Creek Park, Chaoyang Park, etc, är alla exempel på storstadens försök att skapa en naturlig tillflyktsort. Bland de städer som lyckats förse sina invånare med störst ytor av grönområden per capita hamnar inte så förvånande isländska Reykjavik, nya zeeländska Auckland och Slovakiens Bratislava på topp tre. I hälarna på dessa kommer Göteborg, med drygt 303 gröna kvadratmeter per person. Allra längst ned hamnar megastaden Tokyo med blott 4 kvadratmeter per person.

Mer än bara parker

Även om parker och grönområden är viktigt för invånarnas fysiska och psykiska välmående finns det dock fler kriterier för att klassas som en grön stad. Det europeiska initiativet European Green Leaf Award har delats ut av Europakommissionen sedan 2015. Priset har hittills tilldelats fem städer, och under nästa år står ytterligare två på prispallen. Sverige har även lyckats ta sig in på denna lista, med Växjö som delad vinnare under 2018. Ett av kriterierna för att kunna bli kvalificerad för Green Leaf Awards är att man ska vara en medelstor stad med en befolkning mellan 20 000 och 100 000. Vinnarna väljs sedan ut efter vilka som bäst uppfyller kraven som Europakommissionen fastställt. Detta innebär att man ska arbeta aktivt och framgångsrikt med grön tillväxt, där man både skapar en hållbar ekonomi och nya jobb. Samtidigt ska man upplysa och utbilda invånarna i miljörelaterade frågor, och uppmuntra andra städer till att agera likadant. Förutom att Växjö uppfyller allt detta har man också sedan 1996 arbetat mot målet att bli helt fossilbränslefritt. Sedan 1999 har man minskat utsläppen från fossila bränslen med 58 %, och politikernas nya målsättning kallas Agenda 2030. Denna inkluderar både individer, företag och kommunala inrättningar vilka alla tar sitt ansvar för en hållbar tillväxt.

Världens grönaste städer

Utanför Europa

Även om många länder i Europa är ledande vad gäller gröna ytor, parker och friluftsområden finns också många andra städer som aspirerar på att bli världsledande vad gäller grön tillväxt och hållbar stadsutveckling. Singapore satsar mycket på urbana trädgårdar, förnybar uppvärmning och eldriven lokaltrafik vilket invånarna i allra högsta grad står bakom. Kinas president Xi Jinping tar miljöproblemen i Kinas megastäder på fullaste allvar och har bland annat infört bidrag för solpaneler, byggt mil efter mil av vindkraftverk, stängt ned flera kolkraftverk med omedelbar verkan samt infört restriktioner för bilkörning i stadskärnorna. Mängder av cykelbanor, hyrcyklar och elscootrar har förändrat kinesernas pendlingsvanor. I Nordamerika är det främst Vancouver som har höjt ambitionerna under 2000-talet. Målet är att bli kontinentens och helst världens bästa stad vad gäller klimatarbete, med strikta regler för nybyggnationer, räkodling, samt mängder med cykelbanor, klimatsmarta offentliga hus och urbana odlingar.

Utanför Europa