Banksy

går nästan inte att prata om urban kultur och gatukonst utan att någon gång nämna konstnären Banksy.

Megastäder

Trots att det idag känns helt naturligt att bo i en storstad har människor faktiskt inte levt på detta sätt i speciellt många år.

Graffiti – det urbana uttrycket

Idag är graffitin internationell och spridd över hela världen.

Gatukonst

När man tänker på en urban miljö dras tankarna nästan automatiskt till olika kända konstnärliga uttryck som präglar just den moderna urbana miljön.

Medellín – från våld till innovation

Colombia och framför allt staden Medellín har haft en turbulent historia och därmed skaffat sig ett inte så smickrande rykte.

Världens grönaste städer

Många större städer börjar inse vikten av gröna områden och vilken påverkan detta har på invånarna.

Resan till New York- projektet

Jag har alltid gillat att engagera mig för olika projekt i samhället, nu senast ett kommunalt projekt om parker och andra officiella uteplatser i vår stad.

Västlänken – vad är planen?

Om du bor någonstans på västkusten har du säkert hört talas om Västlänken eller det Västsvenska paketet.