Varje år, den femte juni, firar FN Världsmiljödagen. I år var temat luftföroreningar, något som forskare världen över har lyft varningens finger för. Luftföroreningar har stor påverkan, negativ sådan, på både människor och djur och natur. De större städerna runt om i världen har väldiga problem med luftföroreningar som en följd av bland annat hård trafik och stora industrier. Det finns en rad olika typer av luftföroreningar. De allra vanligaste är kväve- och svaveloxider och marknära ozon.

Stora miljöproblem i Indien

Tidigare i år kom rapporter från Greenpeace som visade på att Indien är särskilt hårt drabbat av luftföroreningar. På en lista av världens 30 mest luftförorenade städer, bidrar Indien med 22 stycken. Både chockerande och dyster nyhet för omvärlden. I ett flertal av Indiens mest drabbade städer är det så pass dålig luft att människorna som bor där och andas luften tar skada. Det har till och med gått så långt att en cricketmatch i Indien fått ställas in på grund av att luften inte gick att andas. Faktum är att luftföroreningar genererar fler dödsfall än fetma och droger. Årligen beräknas det att fler än 5 miljoner människor dör på grund av luftföroreningar. I Delhi, som har närmare 28 miljoner invånare i regionen, är luftföroreningarna alarmerande. Rapporter visar att luftföroreningarna i staden är hela åtta gånger högre än vad som anses vara bra och normalt, enligt World Health Organization. En siffra som dock pendlar. Stundtals har läget varit så pass kritiskt att luftföroreningen har varit hela 24 gånger högre än normalt. Huvudstaden är täckt av en tjock smog som lagt sig som ett dystert täcke över stadens invånare. AQI, eller Air Quality Index, används som en mall för att kontrollera och undersöka luftföroreningar. Efter mätningar i Delhi visade det sig att Delhi hade 418 AQI. För att luften ska anses vara frisk och bra bör siffrorna ligga under 50. Den förorenade luften i Delhi är alltså direkt farlig. I Delhis fall anses fabriker, den enorma trafiken och den okontrollerade sopbränningen vara de stora miljöbovarna.

Västvärlden också drabbad

Västvärlden också drabbad

Västvärlden också drabbad

Allt som oftast är det städer och länder i Asien som nämns och tas upp som exempel när luftföroreningar kommer på tal. Men faktum är att även städer i västvärlden är drabbade av luftföroreningar. Ofta på grund av långa och många bilköer och industrier som pumpar ut farlig och förorenad luft. Närmare två miljoner människor i Englands huvudstad London lever i en luftförorenad miljö, varav 400,000 av dessa är barn. Dessa luftföroreningar i staden påverkar barnen kraftigt och British Lung Foundation menar att föroreningarna kan ge barnen astma och lungcancer. De anser att ett stort problem är att folk inte kan se föroreningarna och menar att om dricksvattnet hade varit brunt, hade det åtgärdats med en gång, något som även bör ske med den förorenade luften.

Även New York tampas med dålig luft. Den amerikanska lungföreningen rapporterar att cirka 140 miljoner amerikaner lever i områden med så pass förorenad luft att det är farligt. New York befinner sig föga förvånande på topp 10-listan.