Sverige har länge varit ett föregångsland vad gäller välstånd, levnadsstandard och progressiva idéer. Vi tillhör både en av världens mest jämställda befolkningar, är bland de bästa i världen på att återvinna och svenskar brukar hamna på topp tre bland de lyckligaste människorna i världen.

Med andra ord finns det något i Sverige som förenklar ett bra liv, med hög levnadsstandard från ett globalt perspektiv. Saker kan dock alltid bli bättre, och som alla andra regeringar i världen måste även vår fundera över frågor som hållbarhet och stadsplanering utifrån ett miljöperspektiv. Miljöfrågan ligger högt på många politikers lista och den infiltrerar samtidigt andra frågor som ekonomi, bostadsmarknaden och infrastruktur. I våras presenterades ett nytt program för hållbar stadsutveckling i Sverige, med namnet Strategi för Levande städer. Vid utvecklingen av större städer i Sverige ska man främst ha tre saker i åtanke; transport, grönska och byggande.

Hållbar stadsutveckling i Sverige

Bostäder och tillgänglighet

Bostadsbristen är ett faktum i de större svenska städerna, och många ungdomar hoppar runt mellan andrahandslägenheter i flera år innan de får någon egenstans att bo. Många familjer trängs på en liten boyta till dyra priser, och andra tar större lån än vad bostaden är värd för att få mer plats. Alla är rörande överens om att här behövs fler bostäder. I den nya planen har man ansatt en stor mängd pengar till byggandet av klimatsmarta och energieffektiva hyresrätter i prisklasser som passar studenter och ungdomar. Man vill också satsa på att renovera och förnya äldre hyresrätter med samma mål om energieffektivisering och mindre miljöpåverkan. Byggnadsföretagen arbetar med större medvetenhet om hela husets liv, från byggnationen till rivning, där allt från materialval, buller, drift och energiförbrukning inkluderas. Många svenska stadskärnor ska också förtätas, vilket man i stor utsträckning låtit bli för att inte skapa för trånga och obekväma miljöer. Med goda kommunikationer och utökad lokaltrafik kan man också skapa ett bättre flöde och fler attraktiva förorter som ändå är väl förbundna med stadskärnan. Begränsade tunga transporter i stadsmiljö, elbussar, fler hyrcyklar, cykelvägar, bilpooler, miljözoner och fler parkeringshus är också inkluderade i regeringens nya strategi.

Bostäder och tillgänglighet

Gröna områden

Lika viktigt som att det finns någonstans att bo är också behovet av grönområden och parker. När man förtätat stadskärnan blir sådana områden ännu viktigare och regeringen har inrättat Rådet för hållbara städer i syfte att ta fram en hållbar plan som kommuner kan arbeta efter för att integrera grönska och miljö i stadsbyggnadsplanen. Stadsgrönska bidrar till ett levande ekosystem, vilket i sin tur hjälper till att reglera temperatur, vind, luftfuktighet och luftkvalitet. Det dämpar buller och kan bidra till renare grundvatten. Dessa naturliga ekosystemtjänster balanserar ut effekten av trafik och byggande i större städer, och regeringens plan lyfter även fram behovet av grönska i förorter där människor faktiskt bor. I planen omnämns både gröna tak och gröna väggar, vilket innebär att man kan plantera växter på fasad och tak på både kontorshus och bostadshus. Dessa typer av gröna hus är fortfarande ovanliga men idén har vuxit sig stark i flera större städer utomlands.