När man tänker på en urban miljö dras tankarna nästan automatiskt till olika kända konstnärliga uttryck som präglar just den moderna urbana miljön. Det är svårt att sätta fingret på vad som är rent praktiska inslag i stadsbilden, och vad som i första hand är estetiska. Byggnader kan ju till stor del vara både konstnärliga och praktiska, precis som grönområden och vattendrag till exempel. Många städer har sina egna botaniska trädgårdar och många satsar på intressanta konstinstallationer som en del av stadsbilden. Gatukonst är dock något helt annat, även om det har vuxit sig allt vanligare under senare år. Denna typ av konst är mer än bara graffiti och målad betong, vilket märks i olika progressiva städer som New York och Berlin. Där kan man hitta många olika typer av gatukonst som är uppförd helt ideellt, av människor vars insatser inte sanktionerats av staten. Det gör gatukonsten ett uttryck för invånarna som faktiskt bor i staden, inte för de som styr den.

Framför allt bildkonst

Gatukonsten har framför allt tagit sitt uttryck i form av bildkonst. Förutom graffiti, vilket är en vanlig konstform inom genren, ser man att schabloner, klistermärken och affischer också syns allt mer ofta. Det kan handla om ett anonymt meddelande på bara några ord, kanske en liten bild av någonting som integrerar med en detalj i stadsbilden. I Florens, Italien, kan man till exempel se små gubbar på trafikskyltar över hela staden. Genom att låta den lilla figuren röra sig i själva bilden på skylten får man en komisk effekt utan att ta bort skyltens funktion. Kanske har du sett några av de många ordspråk som etsats på trottoarer runt om i Göteborg och Stockholm under de senare åren? Många konststuderande i Europas större städer har tagit trottoarmålningen till helt nya dimensioner genom att skapa fantastiska 3D-bilder av klassiska målningar. Genren kallas för Madonnaro och har lockat välrenommerade konstnärer som ToMo, Kurt Wenner och Mark Cummings att måla med vanliga gipskritor direkt på asfalten.

Gatukonst

Skulpturer, stickning och rondellhundar

Annan konst som i stor del levereras av anonyma konstnärer eller de som arbetar under pseudonymer inkluderar skulpturer, stickkonst och typiska rondellhundar. I USAs urbana områden började spontana skulpturparker att formas på sina ställen, där man tillverkade konst av gammalt skrot. En av de mest kända gatuskulpturerna i Sverige var Hyenorna vid Stureplan, som uppfördes under sommaren 2011 av Olabo, en anonym svensk gatukonstnär. Verket monterades ned efter drygt en vecka av Trafikverket, och orsakade stora debatter i media. Två år senare kunde konstnären kvittera ut sina hyenor från Trafikverket utan att riskera åtal för skadegörelse, vilket illegal gatukonst egentligen definieras som. Under det senaste decenniet har stickgraffiti blivit ännu ett gatufenomen. Med stickningar i glada färger ger konstnärerna den annars betongtonade stadsbilden både en mjukare och mer välkomnande framtoning. Stickkonst har bidragit till att kända statyer fått mössor, halsdukar och benvärmare, precis som lyktstolpar, vägskyltar och offentliga bänkar. Stickgraffitin ses med blida ögon av de flesta myndigheter då den i stort sett är oförarglig och är lätt att plocka bort.

Skulpturer, stickning och rondellhundar