Idag talas det mer om mer om vad som är framtidens städer. Det kan vara svårt att förstå att vi behöver se oss om mer efter att vi ska kunna få nära till naturen även inne i städerna. I Sverige har vi visserligen kommit längre än många andra länder med att bevara våra städer gröna, men det finns mycket kvar att göra. Ett begrepp som har kommit mer och mer på tal runt om i världen på senare år är urban grönska. Det planeras in parker, träd och platser där invånare ska kunna odla samtidigt som små glimtar av gröna platser ska ta form. Det kan vara några träd på en plats där det tidigare inte har funnits några. Allt ska planeras in i den framtida miljön som är tänkt att göra städerna mer rena och mer gröna. Studier visar inte bara på att det här gynnar miljön utan även invånarna. De blir mer lyckliga och kreativa när det är grönt – och blått – i deras livsmiljö. Det blåa planeras in som inslag genom att det anläggs fontäner, kanaler och dammar. Den miljö som skapas är en miljö där grönt och blått möts.

Gröna områden påverkar både på stor och smått

Det är inte bara för invånarna det här görs. Över hela världen pågår klimatarbete och en del av det stora klimatarbetet har kommit att bli just att göra städerna mer gröna. Visserligen kan det inte kompensera för det stora bortfallet av regnskog och annan miljöförstörelse, men det är en del i att vända en negativ process som har pågått länge. När vi skapar grönområden skyddar vi även vår närmiljö mot naturkatastrofer. Det kan vara allt från torka, översvämning till stormar. En viss balans återskapas i naturen när vi själva är med och återställer det vi har förstört. Skillnaden är dock att vi bygger upp från städerna i liten skala.

Gröna områden påverkar både på stor och smått

Något vi inte tänker på när det kommer till den gröna stadsplaneringen är att vi hjälper till med ekobiosystemet. Det här är en viktig del för att behålla ett bra ekosystem. Framtidens städer kommer att behöva vara mer gröna för att kunna utvecklas i ett hållbart perspektiv. I takt med att städerna byggs ut kommer dessutom invånarna som bor i kärnan allt längre från naturen. Det är viktigt att ha det i åtanke när städer utvecklas.

Problemet med att få till grönområden

Det svåra för de som planerar städer är att skapa en balans. De stora städerna växer och utvecklas otroligt snabbt. Samtidigt som de växer minskar de områden i städerna som är gröna. Här krävs det en balans och att försöka få till att de gröna områdena bibehålls från planering till genomförande. Ett av problemen som uppstår är att när trycket på att bygga bostäder är extra högt blir det också svårt att få plats med de bostäder som behövs. Marken som finns går åt till att bygga bostäder och det blir svårt att avsätta mark för grönområden. Det här är bara ett av alla problem som uppstår när en stad växer snabbt.