Världens största städer

För bara ett par hundra år sedan bodde de flesta människor på landsbygden.

Storstädernas problem

Att bo i en stor stad innebär flera risker, man orsakas av skadedjur, man bor trångt, man utsätts dagligen för en massa miljöfarliga avgaser och liknande.

Framtidens städer

Idag talas det mer om mer om vad som är framtidens städer. Det kan vara svårt att förstå att vi behöver se oss om mer efter att vi ska kunna få nära till naturen även inne i städerna.

Banksy

går nästan inte att prata om urban kultur och gatukonst utan att någon gång nämna konstnären Banksy.

Megastäder

Trots att det idag känns helt naturligt att bo i en storstad har människor faktiskt inte levt på detta sätt i speciellt många år.