För bara ett par hundra år sedan bodde de flesta människor på landsbygden….