Månad: juni 2018

Banksy

går nästan inte att prata om urban kultur och gatukonst utan att någon gång nämna konstnären Banksy….


Megastäder

Trots att det idag känns helt naturligt att bo i en storstad har människor faktiskt inte levt på detta sätt i speciellt många år….


Graffiti – det urbana uttrycket

Idag är graffitin internationell och spridd över hela världen….