När man tänker på en urban miljö dras tankarna nästan automatiskt till olika kända konstnärliga uttryck som präglar just den moderna urbana miljön….