Många större städer börjar inse vikten av gröna områden och vilken påverkan detta har på invånarna….