Stadscykling och framtiden

Sverige är ett progressivt cykelland där både invånarna och de statligt styrande tagit cykeln till sina hjärtan. Under det senaste decenniet har kommuner runt om i landet satsat stora summor på att bygga om och bygga ut cykelbanor, både i stadsnätet och mellan tätliggande orter. Det blir hela tiden lättare och säkrare att ta sig fram med två hjul i Sverige, och det senaste projektet har varit att förse de större städerna med hyrcyklar som man enkelt kan plocka ut och använda kortare stunder inom stadsnätet.